Dostali sme zelenú na stavbu novej nemocnice z plánu obnovy

  Po niekoľkoročnom úsilí a nezrealizovanom projekte rekonštrukcie včera Vláda SR našej nemocnici schválila projekt výstavby novej nemocnice v priestoroch súčasného areálu.
  Dostali sme zelenú na stavbu novej nemocnice z plánu obnovy

  Výstavba hrubej stavby nemocnice bude uskutočnená z financií z Plánu obnovy. Investícia do komplexnej výstavby nemocnice je podľa aktuálne spracovaného stupňa dokumentácie do úrovne „full fitout“  odhadovaná v hodnote približne 450 mil. EUR. Počíta sa s celkovou kapacitou 830 lôžok pričom 770 bude v nových budovách, zvyšné lôžka patria II. Psychiatrickej klinike SZU, ktorá bude naďalej situovaná v starom nemocničnom areáli.  

  Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice:

  Musím povedať, že Rooseveltova nemocnica pristupuje k príležitosti, ktorú dostala, s obrovským rešpektom. Je nám jasné, že cesta, ktorou sme išli doposiaľ nebola ľahká, avšak to, čo nás čaká v kontexte prípravných prác, nebude o nič ľahšie. Naša cesta je však cesta výziev a je našou úlohou, nás všetkých, urobiť všetko preto, aby sme posunuli „NAŠU NEMOCNICU“ ďalej.

  Najbližšie kroky, ktoré nás čakajú je príprava procesov verejného obstarávania a územného konania. Ak by všetko prebiehalo podľa plánovaného harmonogramu, prvé stavebné práce by mali začať koncom roka 2024.

  Výstavba poskytovanie zdravotnej starostlivosti neobmedzí, nakoľko lôžková a poliklinická časť, urgentný príjem a operačné sály budú v plnej prevádzke až do odovzdania novej stavby. Mierne sa skomplikuje len logistika a prístup do areálu.

  Nová nemocnica je navrhnutá tak, aby zahŕňala trendy poskytovania zdravotnej starostlivosti v 21. storočí a poskytovala adekvátnu kvalitu a komfort ako pacientom tak aj personálu.

  Výstavba bude zahŕňať stavbu hlavnej budovy  nemocnice a budovu infekčných disciplín a technických prevádzok.

  Základnou myšlienkou celého nami pripravovaného projektu je centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotníckej starostlivosti, pohybu pacientov, zdravotníckeho personálu, prevádzkových tokov v oblasti zásobovanie nemocnice a k tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry. Centrom pozornosti sa stane pacient, jeho zdravie, bezpečnosť a pohodlie.