Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky –  REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky – REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Radi by sme Vás informovali, že dňa 02.12.2019 bola po vyhodnotení ponúk oznámená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku vo verejnej súťaži s názvom REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA a zároveň bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3068829 (ide o verejne dostupnú, publikovateľnú informáciu). Toho času plynie desaťdňová lehota na podanie námietok proti vyhodnoteniu ponúk. Po uplynutí tejto lehoty a po poskytnutí súčinnosti víťazného uchádzača bude kompletná dokumentácia vrátane zmluvy pred podpisom zaslaná verejným obstarávateľom na konanie o preskúmanie úkonov v procese verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie. Ide o dobrovoľnú aktivitu z našej strany, pričom sme si plne vedomí, že výsledok kontroly úradu bude pre nás záväzný. Záleží nám, aby bol proces VO transparentný, verejnosť mala o jeho priebehu dostatok informácii a v čo možno najväčšej miere sme sa vyhli zbytočným pochybnostiam.

image_pdfimage_print