Informácia o rozšírení spektra poskytovaných vyšetrení v diagnostike kliešťom prenosných ochorení

Informačný list CLK č.6 Diagnostika kliešťom prenosných ochorení Dovoľujeme si Vás informovať o rozšírení spektra PCR vyšetrení v diagnostike kliešťom prenosných ochorení.

 

Dovoľujeme si Vás informovať o rozšírení spektra PCR vyšetrení v diagnostike kliešťom prenosných ochorení.
Od júna 2022 je možné objednať vyšetrenia:

  1.   Vírus kliešťovej encefalitídy RNA PCR
  2.   Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) DNA PCR
  3.   Anaplasma phagocytophillum/Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris DNA PCR

Vyšetrenie je kvalitatívne, vykonáva sa ako multiplex, t.j. objednať je možné len všetky tri parametre spolu, avšak metóda umožňuje rozlíšenie jednotlivých patogénov a výsledky sú vydávané samostatne pre každý parameter.
Na vyšetrenie je odporúčané poslať vzorku EDTA-krvi prípadne likvoru, v závislosti od klinického obrazu.
Aj naďalej je možné objednávať samostatné vyšetrenie Borrelia burgdorferi s.l. DNA PCR. Uvedené vyšetrenie odporúčame pre neskoršie štádia infekcie, a vhodným biologickým materiálom na vyšetrenie je likvor a moč v prípade neuroinfekcie, alebo synoviálna tekutina pri artritíde.
V prípade dotazov kontaktujte Pracovisko klinickej mikrobiológie CLK, tel. číslo 0915 831 554.

Zdroj:
1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby, Vestník MZ SR 2013
2. Millichap, J.G., 2005. PCR in Diagnosis of Lyme Neuroborreliosis. Pediatric Neurology Briefs, 19(11), pp.87–87. DOI
3. Príbalový leták metódy

image_pdfimage_print