hlavicka


Ortopedická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3554
Sestra: Terézia Ščepková
Poliklinika  prízemie č. dverí 143.

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Legíň
MUDr. Breznický
MUDr. Legíň
MUDr. Janek
MUDr. Valent

7:00-7:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie, 7:30-10:30 príjem pacientov, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplem.liečba, 10:30-12:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka, 13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov, 14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia
 

V čase od 14:30 - 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení

 
Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 - 15:00
na infocentre:  7:00 - 14:30