logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia urgentnej medicíny /Urgentná infektologická ambulancia/

Tel. číslo: 048 / 4335 313, 4335 319

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota - Nedeľa
Ord. hodiny
 15:30 - 7:30
15:30 - 7:30
15:30 - 7:30}
15:30 - 7:30
15:30 - 7:30}
 7:30 -  7:30
Lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár

Zdravotné sestry: Polakovičová Viola, Spišiaková Marta, počas víkendov a noci službukonajúca sestra