logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Infektologická ambulancia I. (Odberová ambulancia a Ambulancia pre cestovnú medicínu)

Tel. číslo: 048/ 4335 315
Ordinujúci lekári: MUDr. Gablas, MUDr. Lovrantová, PhD., MUDr. Vološinová, PhD.,
sestra: Viola Polakovičová, Mária Longauerová, Daniela Škamlová    07:00-15:30

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
 
 9:00-12:00 amb. pre cestovnú medicínu
 
 9:00-12:00 amb. pre cestovnú medicínu
 

7:00-8.00 odbery, 8:00-12:30 ordinácia lekára
12:30-13:00 obedňajšia prestávka, 13:00-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívna činnosť

Ambulancia pre cestovnú medicínu pracuje v utorok a štvrtok od 9:00-do 12:00
Odporúčame objednať sa na ambulancii telefonicky na čísle 048/4335315 od 13:00 - 15:00 hod.

 


Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)

Tel. číslo: 048/4335 315

Ordinujúci lekári: MUDr. Milan Gablas, MUDr. Ladislav Lužinský, MUDr. Diana Vološinová, PhD.
(Ambulancia pre HIV/AIDS) Ordinujúci lekári: MUDr. Mária Vachalíková, MUDr. Diana Vološinová, PhD.

Sestra: Viola Polakovičová, Mária Longauerová, Daniela Škamlová   07:00-15:30 ORDINAČNÉ HODINY

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 -  9:30
9:30 - 13:30
13:30 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 -  9:30
9:30 - 13:30
13:30 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
 
 

HIV/AIDS
 
 
 

HIV/AIDS
 
 
 

7:00-08.00 odbery, 8:00-12:30 ordinácia lekára,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka, 13:00-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívna činnosť


Infektologická ambulancia II. (Hepatologiocká ambulancia)

Lekári: MUDr. Vachalíková, MUDr. Lovrantová, PhD., MUDr. Rybárová

Hepatologická ambulancia:
ordinujúci lekári: MUDr. Lovrantová,PhD., MUDr. Rybárová

Tel. číslo: 048/4335 315
Sestra: Viola Polakovičová, Mária Longauerová 7:00 - 15:30

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
 
 
 
 
 

7:00-08:00 odbery, 8:00-12:30 ordinácia lekára Obedňajšia prestávka: 12:30-13:00 13:00-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívna činnosť

 


Ambulancia urgentnej medicíny /Urgentná infektologická ambulancia/

Tel. číslo: 048 / 4335 313, 4335 319

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota - Nedeľa
Ord. hodiny
 15:30 - 7:30
15:30 - 7:30
15:30 - 7:30}
15:30 - 7:30
15:30 - 7:30}
 7:30 -  7:30
Lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár

Zdravotné sestry: Polakovičová Viola, Spišiaková Marta, počas víkendov a noci službukonajúca sestra