hlavicka


Oftalmologická ambulancia II. /Retinálna ambulancia príjmová/

Tel. číislo: 048/441 3210
Sestra: Gabriela jankurová 7:00 - 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 334.

Deň
PO
 
UT *
 
ST
 
ŠT *
 
PI *
 
Ord. hodiny
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
  7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Jančo, FEBO
 
MUDr. Jančo, FEBO
 
MUDr. Jančo, FEBO
 
MUDr. Jančo, FEBO
 
MUDr. Jančo, FEBO
 

* UT, ŠT, PI špecialne vyšetrovacie metódy, B1 12. Posch

7:00 - 8:00 odbery, príprava pacientov na vyšetrenie, 8:00 - 10:00 príjem pacientov,
10:00 - 13:30 špeciálne vyšetrovacie metódy, 13:30 - 14:00 obedňajšia prestávka,
14:00 - 15:30 administratíva.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
 
Na ambulancii: 13:30 - 15:00

Elektronické objenanie pacienta na očné vyšetrenie