hlavicka


Neurologická ambulancia I. / Ambulancia pre nervosvalové ochorenia /

Tel. číslo: 048/441 3727
Sestra: Mačkovičová Jana 7:00 - 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 227.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Lekár
MUDr. Kračúnová
 
MUDr. Kanianska
* objednáva len ambulancia
MUDr. Badinská-Necpalová
 
MUDr. Garajová
 
MUDr. Kothaj
 

7:00 - 8:00 odbery, príjem pacientov, administratívna činnosť, 8:00 - 12:30 ambulancia
12:30 - 13:00 - obedňajšia prestávka
13:00 - 15:00 ambulancia, 15:00 - 15:30 administratívna činnosť
Pondelok, streda, štvrtok, piatok - 8:00 - 10:00 - lekár na lôžkovom oddelení.


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii 7:00 - 8:30 a po 13:30
cez infocentrum 8:30 - 13:30
Na UTOROK objednávanie zabezpečuje výlučne ambulancia

Objednať sa môžete aj osobne v čase 7:00 - 15:00 na ambulancii

  


Neurologická ambulancia II. / Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia, Ambulancia pre záchvatové ochorenia /

Tel. číslo: 048/441 3732
Sestra: Kalinová Valéria 7:00 - 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 230.

 

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:00 - 11:00
11:00 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Kanát, PhD.
 
MUDr. Martiníková
 
MUDr. Holecová
MUDr. Stankovičová
Doc. MUDr. Donáth, PhD.
* objednáva len ambulancia
MUDr. Kanát, PhD.
 

7:00 - 8:00 odbery, ríjem pacientov, administratívna činnosť, 8:00 - 13:00 ambulancia
13:00 - 13:30 - obedňajšia prestávka
13:30 - 15:00 ambulancia, 15:00 - 15:30 administratívna činnosť
Utorok, streda 8:00- 10:00 lekár na lôžkovom oddelení.
MUDr. Holecová ordinuje na B1.2 6-poschodie č. d. 78 (objednávanie na vyšetrenie 048/441 2715)

 

 


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii 7:00 - 8:30 a po 13:30
cez infocentrum 8:30 - 13:30
Na ŠTVRTOK objednávanie zabezpečuje výlučne ambulancia

 

Objednať sa môžete aj osobne v čase 7:00 - 15:00 na ambulancii

 

 

 


Laboratóriá neurologickej kliniky:

EMG laboratórium – 048/441 2715
MUDr. Danica Kanianska
MUDr. Viera Holecová
MUDr. Ján Kothaj

Objednávanie len na základe odporučenia neurológom!!! Objednávať musí zdravotnícky pracovník (lekár, sestra).

Objednávame každý pracovný deň od 7.00 do 9.00 h. a od 14.00 do 15.00 h.


EEG laboratórium – 048/441 2714
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc,
MUDr. Martina Martiníková

 
Neurosonologické laboratórium – 048/441 2713

MUDr. Dušan Kanáth, PhD.
MUDr. Zuzana Stankovičová
MUDr. Barbora Garajová