hlavicka


Rádioterapeutická ambulancia

Tel. číslo: +421 48 441 3267
Sestra: Sylvia Stajníková 7:30 - 14:40

Lokalizácia cieľových objemov, plánovanie liečby, simulácia a praktická aplikácia liečby žiarením, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií rádioterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Protizápalovú RTG terapiu z prevádzkových dôvodov nevykonávame.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Styková
 
MUDr. Rakická
 
MUDr. Styková
 
MUDr. Styková
 
MUDr. Rakická
 

7:30 - 8:15 - odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15 - 12:30 - vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie,
12:30 - 13:00 - obedňajšia prestávka,
13:00 - 14:00 - vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie,
14:00 - 14:40 - administratívne činnosti