hlavicka


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. /Ambulancia patologickej gravidity/

Tel. čislo: 048/441 3731, 3635 - ambulancia,   048/441 3633 - lekár
Telefonické objednávanie: 048 /441 3635
Pôrodná asistentka: Kováčová Eva 7:00 - 15:00
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 220.
! Na vyšetrenie sa objednáva

Deň
PO
 
ŠT
 
Ord. hodiny
 8:00-13:00
13:30-15:00
 8:00-13:00
13:30-15:00
Lekár
MUDr. Schwarz
 
MUDr. Škerlík
 

7:00-8:00 odbery biologického materiálu, 8:00 - 13:00 príjem pacientiek na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientiek,
13:00 - 13:30 obedňajšia prestávka

15:00 - 15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie pacientiek a pod.