hlavicka


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. /Všeobecná gynekologická ambulancia/

Tel. čislo: 048/441 3629 - ambulancia,   048/441 3630 - lekár
Pôrodná asistentka: Koštialová Katarína 7:00-15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 288.
Bez objednávania.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:30
 
 8:00 - 12:30
 
 8:00 - 13:30
 
 8:00 - 12:30
 
 8:00 - 13:30
 
Lekár
MUDr. Hudec
 
MUDr. Palúch ,
Doc.MUDr. Dókuš, PhD.
MUDr. Škerlík
 
MUDr. Kamenský ,
Doc.MUDr. Dókuš, PhD.
MUDr. Škôlka
 

7:00-8:00 odbery biologického materiálu,
13:30 - 14:00 obedňajšia prestávka