hlavicka


Kalendár vedeckých pracovných schôdzí 2017

JANUÁR
Neurochirurgická klinika SZU
Garant odborného podujatia : prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., prednosta kliniky
Termín : 19. januára 2017 o 14:30 hod.
Téma: Neurochirurgické operácie v našej nemocnici
 
FEBRUÁR
II. Neurologická klinika SZU
Garant odborného podujatia : doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., prednosta kliniky
Termín : 15. februára  2017 o 14:30 hod.
Téma: Manažovanie liečby vybranných neurologických ochorení
 
MAREC
II. Interná klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta kliniky
Termín : 15. marca  2017 o 15:00 hod.
III. Krajský internistický seminár - Historická radnica mesta Banská Bystrica
Téma : Antibiotická liečba na internej klinike


APRÍL
Oddelenie pneumológie a ftizeológie
Garant odborného podujatia : MUDr. Juraj Mazal, primár oddelenia
Termín :  27. apríla  2017 o 14:30 hod.
Téma:
 
MÁJ
Klinika plastickej chirurgie SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Jozef Ulianko, prednosta kliniky
Termín : 18. mája  2017 o 14:30 hod.
Téma:
 
JÚN
Odborný garant podujatia : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Termín : 14. júna 2017 o 14:30 hod.


SEPTEMBER
Odborný garant podujatia : Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Termín : 21. septembra 2017 o 14:30 hod.

    
OKTÓBER
Urologická klinka SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Vladimír Baláž, PhD., prednota kliniky

Termín:

NOVEMBER
II. Očná klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Marta Ondrejková, PhD., prednostka kliniky
Termín : 23. novembra 2017 o 14:30 hod.
  
DECEMBER
Onkologická klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Vladimír Malec, PhD., prednosta kliniky
Termín : 14. decembra 2017 o 14:30 hod.