hlavicka


Scientometria zamestnancov FNsP

Scientometria : zber dát o publikačnej, pedagogickej a vedeckej činnosti jednotlivých kliník, oddelení FNsP a ich pracovníkov

Dotazník   (pripravujeme)