hlavicka


Vzdelávanie nelekárskych disciplín

Vzdelávanie študentov realizujeme formou odbornej praxe na našich klinikách a oddeleniach pre študentov denného a externého štúdia FZ SZU v Bratislave zo sídlom v Banskej Bystrici v študijných odboroch:

  •    Ošetrovateľstvo
  •    Urgentná zdravotná strarostlivosť
  •    Fyzioterapia
  •    Laboratórne vyšetrovacie metódy

http://www.szu.sk/index.php?&menu=90&oid=#menutop