hlavicka


Vzdelávanie a stáže cudzích zdravotníckych pracovníkov

Pregraduálne vzdelávanie (medici)

Postgraduálne vzdelávanie externých lekárov

Zoznam dohôd s univerzitami