logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Vzdelávanie a stáže cudzích zdravotníckych pracovníkov

Pregraduálne vzdelávanie (medici)

Postgraduálne vzdelávanie externých lekárov

Zoznam dohôd s univerzitami