hlavicka


Cenník a zoznam zdravotníckych výkonov

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v súlade s novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Cenník a zoznam zdravotných výkonov, poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

Dokumenty na stiahnutie:
Úhrady za služby a výkony vo FNsP FDR BB
Date 06-09-2017 Filesize 309.33 KB Download 2359


Cenník a zoznam zdravotníckych výkonov
Date 15-12-2015 Filesize 1.34 MB Download 2673


Cenníky za služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle Zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa nachádzajú v sekcii Platené služby.