hlavicka


Náš tím

Zoznam lekárov a IZZ – psychiatrickej kliniky:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Nábělek Ludvik PhD. primár odd.
MUDr. Kašparová Zuzana   zástupkyňa primára
MUDr. Lóšková Renáta   lekár
MUDr. Vongrej Ján   lekár
MUDr. Ťureková Ingrid    lekár
MUDr. Patarák Michal   lekár
MUDr. Jenčová Lenka   lekár
MUDr. Luková Danica   lekár
MUDr. Pinzíková Zuzana   lekár
MUDr. Strapcová Jana   lekár
MUDr. Kafková Zuzana   lekár
PaedDr. Lukáčová Anna   IZZ – liečeb.pedag.
Mgr. Balážová Petronela   psychológ
Mgr. Čekelová Vladimíra   psychológ
Mgr. Dianišková Oľga   psychológ
Mgr. Kleinová Štefánia   psychológ
Mgr. Budajová Martina   psychológ MD
Mgr. Leštáková Zuzana   psychológ MD