logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Spokojnosť pacientov

Naša nemocnica už od roku 2009 vyhodnocuje formou ankety, spokojnosť našich pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Otázky v ankete sme prebrali z Metodického pokynu MZ SR a je rovnaký aj pre zdravotné poisťovne, ktoré tak isto vyhodnocujú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacient si vyberá hodnotenie na stupnici 1 až 5. Pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie. Okrem toho dávame v ankete priestor našim pacientom na vyjadrenie ďalších pripomienok a podnetov.
Ročne vyhodnotíme od 11 000 do 14000 anketových lístkov z celkového počtu 34 000 ukončených hospitalizácií. Anketu štatisticky vyhodnocujeme a následne v rámci možností prijímame opatrenia na odstránenia nedostatkov.
V rámci hodnotenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou INEKO sa naša nemocnica umiestňuje na popredných priečkach.

Dokumenty na stiahnutie:
Spokojnosť pacientov za rok 2017
Date 06-02-2018 Filesize 788.91 KB Download 854
Spokojnosť pacientov za rok 2016
Date 20-02-2017 Filesize 546.84 KB Download 1605
Spokojnosť pacientov za rok 2015
Date 05-05-2016 Filesize 762.5 KB Download 1966
Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2015
Date 05-05-2016 Filesize 481.29 KB Download 1661
Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2014
Date 13-04-2015 Filesize 388.05 KB Download 1996