hlavicka


Hniezdo záchrany

Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa nachádza verejný inkubátor,
ktorý je súčasťou jedinečného projektu – projektu Hniezda záchrany.
Do verejného inkubátora môže žena, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii po utajenom pôrode odložiť novorodenca a zachrániť mu tak život.
Odloženie dieťaťa do Hniezda záchrany je považované za krajné riešenie, žena však zaň nie je trestne stíhaná.
Je zaručená anonymita ženy.

Umiestnenie inkubátora vo FNsP FDR:
- pri vchode do návštevnej haly v lôžkovej časti (monobloky) na 0. poschodí.

hniezdo záchrany inkubator 

Postup pri otvorení inkubátora
1. Zdvihnite roletu.
2. Potlačte západky smerom dole a vyklopte dvierka smerom k sebe.
3. Položte dieťa.
4. Zatvorte dvierka a potlačte západky smerom nahor.
5. Do 5 minút príde personál, ktorý sa o dieťa postará!
Realizátor projektu:

Občianske združenie Šanca pre nechcených
Jadranská 34, 841 01 Bratislava
Šanca pre nechcených
Non - stop linka Hniezda záchrany: 0905 888 234


      sanca