hlavicka


Náš tím

Lekári ortopedickej kliniky:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Hlaváč Marián PhD. lekár,primár odd.
MUDr. Breznický Jozef   lekár
MUDr. Bukovčan Michal   lekár
MUDr. Janek Pavel   lekár
MUDr. Galko Tomáš   lekár
MUDr. Macko František   lekár
MUDr. Kapusta Ján   lekár
MUDr. Kubinec Vladimír   lekár
MUDr. Šima Ján PhD. lekár
MUDr. Valent Michal   lekár
MUDr. Legiň Pavol   lekár
MUDr. Sopko Marek   lekár
MUDr. Láska Pavol   lekár
MUDr. Biensky Peter   lekár