Správy o činnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci projetu „Otvorená nemocnica“ sprístupňuje verejnosti podrobné správy o činnosti nemocnice.
 

Dokumenty na stiahnutie:
Správa o činnosti za rok 2017
Date 04-03-2018 Filesize 2.74 MB Download 427
Správa o činnosti za rok 2016
Date 06-03-2017 Filesize 2.08 MB Download 1000
Správa o činnosti za rok 2015
Date 08-03-2016 Filesize 994.75 KB Download 1680
Správa o činnosti za rok 2014
Date 05-03-2015 Filesize 2.31 MB Download 1805
Správa o hospodárení za rok 2013, druhá časť
Date 05-02-2016 Filesize 14.34 MB Download 1117
Správa o hospodárení za rok 2013
Date 11-06-2014 Filesize 10.88 MB Download 1113
Správa o hospodárení za rok 2012
Date 11-06-2014 Filesize 10.34 MB Download 988
Správa o hospodárení za rok 2011
Date 11-06-2014 Filesize 1.67 MB Download 1265
Správa o hospodárení za rok 2010
Date 11-06-2014 Filesize 973 KB Download 1162
Správa o hospodárení za rok 2009
Date 11-06-2014 Filesize 1.58 MB Download 1288
Správa o hospodárení za rok 2008
Date 11-06-2014 Filesize 1.84 MB Download 1154