hlavicka


Certifikáty

certifikat kvality pre embolizacn  liecbu
certifikat kvality pre endovaskularnu liecbu cievnej mozgovej prihody

certifikat kvality pre intervencnu onkoradiologiu

certifikat kvality pre karoticky stenting s emboloprotekciou

certifikat kvality pre neuroembolizacnu liecbu

certifikat kvality pre perkutannu endovaskularnu liecbu ochoreni aorty pevar

certifikat kvality pre vaskularnu intervencnu radiologiu

certifikat  kvality pre nevaskularnu intervencnu radiologiu