hlavicka


Náš tím

Lekári rádiologického oddelenia:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Okapec Stanislav   lekár, primár odd.
MUDr. Hrubá Terézia   lekár
MUDr. Kalmárová Andrea   lekár
MUDr. Kaniansky Michal   lekár
MUDr. Mláková Silvia   lekár
MUDr. Novotná Kateřina   lekár
MUDr. Chovancová Daniela   lekár
MUDr. Opravil Zdeněk   lekár
MUDr. Šulajová Jana   lekár
MUDr. Žilinčan Michal   lekár
MUDr. Kalúz Matej   lekár
MUDr. Jurek Vladimíra   lekár
MUDr. Zerzan Jozef   lekár
MUDr. Lipková Beáta   lekár
MUDr. Soják Lukáš   lekár