hlavicka


Náš tím

Lekári kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Mazal Juraj   lekár, primár odd.
MUDr.  Kemková Daniela   lekár, zástupca primára
MUDr. Bérešová Eva   lekár
MUDr. Daxnerová Eva   lekár
MUDr.  Kubischová Monika   lekár
MUDr. Mišániová Michaela   lekár
MUDr.  Paulušová Aneta   lekár
MUDr.  Šteruský Miroslav   lekár
MUDr. Urdová Veronika   lekár
MUDr. Urda Michal   lekár