hlavicka


Oddelenie pneumológie a ftizeológieVedenie:
MUDr Mazal

primár
MUDr. Juraj Mazal
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 3663
e-mail:

    
zástupca primára
MUDr. Daniela Kemková
tel.č: 048/441 3666
e-mail:

Cernejova--opafvedúca sestra
PhDr. Eva Černejová
tel.č.: 048/441 3836
e-mail:


 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Oddelenie pneumológie a ftizeológie /OPaF/ sídli v NNA na 13.poschodí - lôžková časť - 24 lôžok všeobecnej pneumológie + 6 lôžok klinickej onkológie. Lôžková časť poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre pacientov s ochorením dýchacích ciest, vrátane nádorových ochorení. Ambulantný trakt sa nachádza na 3. poschodí polikliniky a poskytuje ambulantnú starostlivosť, tak ako aj lôžková časť, pre pacientov z regiónu Banská Bystrica a spádovej oblasti BBSK.

Pri OPaF sú zriadené 2 centrá s pôsobnosťou pre región BBSK:

• Centrum pre indikáciu DDOT - dlhodobá domáca oxygenoterapia
• Centrum pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov.


Súčasťou ambulantnej časti je aj bronchoskopické pracovisko a pracovisko na vyšetrovanie funkčného stavu pľúc. V súčinnosti s rádioterapeutickým pracoviskom vykonávame, ako jedno z mála pracovísk v SR, aj brachyterapiu pľúcneho karcinómu, čo je aplikácia žiarenia priamo do nádoru.

Pracoviská oddelenia: Bronchoskopické pracovisko

Odbory oddelenia:

1. Pneumológia a ftizeológia
2. Vnútorné lekárstvo
3. Klinická onkológia