hlavicka


Náš tím

Lekári oddelenia otorinolaryngológie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Švec Martin   lekár, primár odd.
MUDr. Frühwaldová Silvia   lekár
MUDr. Lásková Margaréta   lekár
MUDr. Kuklová Andrea   lekár
MUDr. Kukučková Barbora   lekár
MUDr. Legiň Branislav   lekár
MUDr. Mesárošová Zuzana   lekár
MUDr. Hanulová Karolína   lekár
MUDr. Roháč Ľubomír   lekár
MUDr. Lacko Marian   lekár, foniater