hlavicka


Oddelenie otorinolaryngológie – ORLVedenie:

MUDr. Martin Švec

 


primár
MUDr. Martin Švec
Profesijný životopis
tel. č.048/441 2150, 413 4812
e-mail:
    
vedúca sestra
Mgr. Darina Benčová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2149
e-mail:


 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje 10 členný kolektív lekárov/8,2 úväzok/ a 12 zdravotných sestier + case manager/sestra/

Lôžková časť oddelenia v monobloku B I. na 11.poschodí vpravo
ORL oddelenie zabezpečuje predovšetkým chirurgickú liečbu pacientov s ORL ochoreniami ale aj diagnostiku a konzervatívnu liečbu porúch sluchu a porúch vestibulárneho aparátu. Vykoná sa cca 980 operačných výkonov ročne. Poskytujeme takmer úplné spektrum operácií ucha (sanačné a rekonštrukčné operácie stredného ucha, transmyringickú drenáž stredného ucha, plastické operácie odstávajúcich ušníc...), úplné spektrum operácií nosa a prínosových dutín ( funkčné aj plasticko-estetické operácie nosa, nosovej priehradky, funkčné endoskopické operácie nosa a laterálnej steny nosa - FESS- pre nosové polypy, tumory nosa, poúrazové stavy, nepriechodnosť nosa...) ako aj takmer úplné spektrum operácií dutiny ústnej, hltana , hrtana (tonzilektómie, tonzilotómie, adentotómie, uvulopalatoplastiky, operácie jazyka, mikrochirurgie hrtana pre tumory hlasiviek laserom aj konvenčne, parciálne resekcie hrtana pre tumor, laryngektómie ...) a operácie na krku (slinné žľazy, štítna žľaza, lymfatické uzliny , vrodené vývojové chyby , tumory krku...) + roboticky asistované operácie.

Ambulancie oddelenia:
V budove polikliniky nemocnice na 2.poschodí číslo dverí 280, 281 a foniatrická ambulancia na 3. poschodí polikliniky, ktoré zabezpečujú vyšetrenie, diagnostiku  a liečbu ambulantných pacientov na Otorinolaryngologická ambulancia I. denne, na foniatrickej ambulancii v stredu až piatok (streda MUDr. Mesárošová, štv,pia - MUDr. Marián Lacko) a Otorinolaryngologická ambulancia II. t.č. PON- MUDr. Legiň, UT- MUDr.Švec, ŠTV – MUDr.Legiň, PIA- MUDr. Švec (rinologickej, onkologickej, otologickej) ako aj konziliárnu činnosť pre iné odborné ambulancie, oddelenia a kliniky nemocnice vrátane konzílií pre všetky ORL ambulancie z Banskobystrického kraja.

Odbory oddelenia:
1. Otorinolaryngológia
2. Foniatria
3. Onkológia