hlavicka


Náš tím

Lekári oddelenia infektológie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Gablas Milan   zástupca primárky
MUDr. Halajová Timea   sekundárny lekár
MUDr. Hricová Andrea   sekundárny lekár
MUDr. Vachalíková Mária   lekár
MUDr. Lužinský Ladislav   lekár
MUDr. Lovrantová Eliška  PhD. lekár
MUDr. Vološinová Diana  PhD. lekár, primárka
MUDr. Tetiana Modynets   sekundárny lekár
MUDr. Ivaničová Ivana   sekundárny lekár
MUDr. Shandor Valentyna   sekundárny lekár
MUDr. Šimská Barbora   sekundárny lekár