hlavicka


Ambulancia cievnej chirurgie /Ambulancia pre ochorenia krčných ciev a brušnej aorty/

Tel. číslo: 048/441 2682
Sestra: Mária Kandová 7:00 - 15:30

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Takáč
MUDr. Štaudinger
MUDr. Kminiak
MUDr. Necpal
MUDr. Janek

7:00 - 8:00 odbery, príjem pacientov, 8:00 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 -13:00 obedňajšia prestávka
13:00 - 15:00 ordinácia lekára, 15:00 - 15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY:  7.00 - 8.30 na ambulancii - výsledky vyšetrení, objednávanie
                       13.30 - 15.00 na ambulancii - výsledky vyšetrení, objednávanie

OSOBNE: 8:30 - 13:30 na ambulancii - výsledky vyšetrení, objednávanie

Pacient by si mal priniesť výsledky sonografie, alebo CT.