hlavicka


Náš tím

Lekári OAIM:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Valky Jozef PhD. lekár, primár
MUDr. Arpášová Mária   lekár
MUDr. Belicová Katarína   lekár
MUDr. Božoňová Anna   lekár
MUDr. Brunčáková Katarína   lekár
MUDr. Brťková Miroslava   lekár
MUDr. Bullová Jarmila   lekár
MUDr. Búryová Daniela   lekár
MUDr. Okáľ Martin   lekár
MUDr. Fillová Ľubica   lekár
MUDr. Geistová Tatiana   lekár
MUDr. Gurková Irena   lekár
MUDr. Hlásny Jakub   lekár
MUDr. Hudec Michal   lekár
MUDr. Melušová Martina   lekár
MUDr. Križanský Roman   lekár
MUDr. Kvasníková Zuzana   lekár
MUDr. Mašírová Anna   lekár
MUDr. Mačičáková Jana   lekár
MUDr. Mišianik Michal   lekár
MUDr. Mláka Juraj   lekár
MUDr. Orviská Mária   lekár
MUDr. Pačesová Zuzana   lekár
MUDr. Polakovičová Lenka   lekár
MUDr. Priečinská Lýdia   lekár
MUDr. Roháčová Mária   lekár
MUDr. Samuelčíková Marta   lekár
MUDr. Sokáč Matúš   lekár
MUDr. Švédová Kristína   lekár
MUDr. Tines Roman   lekár
MUDr. Tkáč Martin   lekár
MUDr. Tomaníková Emília   lekár
MUDr. Uhliar Marcel   lekár
MUDr. Uhliarová Eva   lekár
MUDr. Valčuhová Diana   lekár
MUDr. Venglarčík Michal   lekár
MUDr. Vrban Vladimír   lekár
MUDr. Voleková Adriana   lekár
MUDr. Vrban Vladimír   lekár
MUDr. Kollárik Vladimír   lekár
MUDr. Kvartek Valér   lekár
MUDr. Žilka Vojtech   lekár