hlavicka


II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny


Vedenie:
MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC

prednosta kliniky
MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC
životopis
tel. č. 048/441 2159
e-mail:
     
zástupca prednostu
MUDr. Martin Okáľ
tel. č. 048/441 3057
e-mail:
     
Matosova--arovedúca sestra
PhDr. Monika Matošová
profesijný životopis
tel. č. 048/441 2744
e-mail: 

      
oddelenie AIM
tel. č. 048/441 3050
fax. č. 048/ 441 2259

 


  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
História Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ( KAIM ) FNsP F.D.Roosevelta sa začína písať od roku 1960, kedy bola vymenovaná za ústavného anestéziológa MUDr. Oľga Kállayová. Prvé prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu sa začali používať od roku 1967.
V roku 1983 sme sa presťahovali do priestorov novej nemocnice. Rozvoj náročných operačných výkonov s množstvom nových postupov si vyžiadalo rozšírenie lôžkovej časti OAIM. V roku 1990 sa po odchode MUDr. Kállayovej do dôchodku, stáva primárom MUDr. Vladimír Kollárik. Počas jeho pôsobenia sa zaznamenala výrazná expanzia nových anestéziologických techník a postupov. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii primára OAIM MUDr. Jozef Valky, CETC.
 V súčasnosti je odbor anestéziológia a intenzívna medicína jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov modernej medicíny. Sme školiacim pracoviskom SZU pre neuroanestéziu, regionálne anestéziologické techniky, transplantačný program a pre miniinvazívne tracheostomické techniky. Sme koncovým oddelením pre spádovú oblasť strednej a južnej časti bývalého stredoslovenského regiónu. V niektorých oblastiach medicíny poskytujeme služby s celoslovenskou pôsobnosťou.
 Na KAIM pracuje 34 % lekárov s II. stupňovou atestáciou z odboru 16% lekárov s I. stupňovou atestáciou z odboru a 50 % lekárov je zaradených do špecializačného štúdia v odbore AIM. Na úseku intenzívnej starostlivosti pracuje 6 sanitárov a 30 sestier v trojzmennej prevádzke, na úseku anestéziológie pracuje 10 sestier v trojzmennej prevádzke a 22 sestier v jednozmennej prevádzke, 80 % sestier KAIM má absolvované špecializačné štúdium z odboru anestéziológia a intenzívna starostlivosť.
 Na našom pracovisku sa vykonáva ročne okolo 14 000 anestézii.
 
Náplň činnosti KAIM možno rozdeliť na tieto oblasti:
1. Intenzívna medicína – lôžková časť AIM
2. Anestéziológia
3. Anestéziologická ambulancia
4. Transplantačné centrum