hlavicka


Náš tím

Lekári oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Vilček Róbert   lekár, primár
MUDr. Jendrušáková Miroslava   lekár