hlavicka


Náš tím

Lekári kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Jančo Ladislav FEBO lekár, prednosta kliniky
MUDr. Praženicová Mária   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Ondrejková Marta PhD. lekár, odborný konzultant
MUDr. Bartošová Hana   lekár - MD
MUDr. Hrubá Eva   lekár
MUDr. Demský Peter   lekár
MUDr. Gablasová Katarína   lekár
MUDr. Hurajová Zuzana   lekár - MD
MUDr. Lešková Viola   lekár
MUDr. Mattová Christiána   lekár
MUDr. Matisovská Anna   lekár
MUDr. Mesárošová Mária   lekár
MUDr. Mráz Stanislav   lekár
MUDr. Strachanová Oľga   lekár - MD
MUDr. Šnegoňová Mária   lekár
MUDr. Dančeková Silvia   lekár
MUDr. Tkáčová-Villemová Katarína   lekár - MD
MUDr. Leštáchová Michaela   lekár
MUDr. Kollárová Alexandra   lekár
MUDr. Lukáčová Petra   lekár