hlavicka


Náš tím

Lekári kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Ondrejková Marta PhD. lekár, prednostka kliniky
MUDr. Jančo Ladislav FEBO lekár, zástupca prednostu
MUDr. Bartoš Marcel   lekár
MUDr. Bartošová Hana   lekár
MUDr. Čechová  Eva   lekár
MUDr. Demský   Peter   lekár
MUDr. Gablasová Katarína   lekár
MUDr. Hankovská Lýdia   lekár
MUDr. Hurajová Zuzana   lekár - MD
MUDr. Lešková Viola   lekár
MUDr. Mattová Christiána   lekár
MUDr. Matisovská Anna   lekár
MUDr. Mesárošová Mária   lekár
MUDr. Mráz Stanislav   lekár
MUDr. Strachanov Oľga   lekár
MUDr. Praženicová Mária   lekár
MUDr. Selecká-Možuchová Katarína   lekár - MD
MUDr. Tkáčová-Villemová Katarína   lekár - MD
MUDr. Vargončíková Lucia   lekár - MD