O nás

Zriaďovateľom MŠ – NAŠA ŠKÔLKA je Fakultná nemocnica s polikliniku F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
MŠ je zriadená s cieľom uľahčiť zamestnancom nemocnice návrat do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky. MŠ je zaradená do siete škôl a školských zariadení výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ ISCED 0.  MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje celodennú starostlivosť, ale aj možnosť poldenného pobytu dieťaťa. MŠ je dvojtriedna. Každú z tried bude navštevovať počet detí podľa normatívu pre heterogénne triedy, čiže 21 detí. Nachádza sa na -1. poschodí pod monoblokmi lôžkovej časti. Od nemocničnej časti je oddelená samostatným vchodom. Priestory MŠ sú kompletne zrekonštruované a  vybavené novým zariadením, novým nábytkom a podnetnými didaktickými hračkami. Priestory jednotlivých tried tvorí priestranná slnečná herňa a samostatná spálňa. Súčasťou je oplotený školský dvor s veľkou trávnatou plochou, pieskoviskom, domčekom, preliezkami, šmýkačkou a lavičkami.