hlavicka


Náš tím

Lekári II. neurologickej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
Doc. MUDr. Donáth Vladimír Doc. PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Kanianska Danica   lekár, zástupkyňa prednostu
MUDr. Holecová Viera   lekár
MUDr. Kanát Dušan PhD. lekár
MUDr. Kothaj Ján   lekár
MUDr. Martiníková Martina   lekár
MUDr. Badinská Necpálová Martina   lekár
MUDr. Garajová Barbora   lekár
MUDr. Stankovičová Zuzana   lekár
MUDr. Kračúnová Jana   lekár
MUDr. Hnojčíková Mária   lekár
MUDr. Fabíková Alexandra   lekár
MUDr. Zorvanová Andrea   lekár
PhDr. Nárožná Kocúrová Martina   psychológ
MUDr. Laurincová Silvia   lekár
MUDr. Boltvanová Eva   lekár
MUDr. Garajová Michaela   lekár
MUDr. Maslíková Pavlína   lekár
MUDr. Árvai Marcel   lekár