hlavicka


Náš tím

Lekári neonatológie a JIRS:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Nikolinyová Jana   lekár, prednostka
MUDr. Kasperová Eva   lekár, zástupkyňa prednostky
MUDr. Bojová Anna   lekár
MUDr. Bíliková Natália   lekár
MUDr. Koppalová Kamila   lekár
MUDr. Mošková Milada   lekár
MUDr. Šrámková Tatiana   lekár
MUDr. Marčoková Zuzana   lekár
MUDr. Vaníková Ivana   lekár
MUDr. Lichá Hana   lekár
MUDr. Vojteková Zuzana   lekár
MUDr. Lišková Ľubica   lekár
MUDr. Žiaranová  Daniela   lekár
MUDr.