hlavicka


Rezervácia Parkovania pre hospitalizovaných pacientov v areáli FNsP FDR

Od apríla 2009 je vstup do areálu FNsP FDR pre verejnosť regulovaný a povolený len vyhradeným vozidlám. Pacienti a návštevníci parkujú na hlavnom parkovisku pri autobusových zastávkach. Pacientom prichádzajúcim do našej nemocnice na hospitalizáciu, bude umožnené za poplatok zaparkovať svoje vozidlo na uzavretom parkovisku priamo v areáli.

• FNsP FDR prevádzkuje parkovacie miesta, ale nezabezpečuje stráženie týchto miest ani vozidiel na nich parkujúcich.
• Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách, ktoré sa nachádzajú na parkovacích miestach a ostatných plochách v areáli FNsP FDR.
• Pravidlá parkovania hospitalizovaných pacientov upravuje interná smernica S-T-71 Dopravný a parkovací systém vo FNsP FDR.

Rezervácia parkovania
Parkovacie miesto je potrebné si vopred rezervovať v prijímacej kancelárii FNsP FDR. Rezerváciu môžete nahlásiť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,00 hod osobne, alebo na tel. čísle 048/441 3196. Počet parkovacích miest je obmedzený na 6!  Maximálna doba rezervácie parkovacieho miesta je 10 dní. V prípade dlhšej hospitalizácie je možné podľa stavu voľných parkovacích miest pre hospitalizovaných pacientov rezerváciu predĺžiť.

Poplatok za parkovanie počas hospitalizácie je 2,40 € za jeden deň vrátane DPH
Na 50% zľavu z ceny poplatku má nárok hospitalizovaný pacient – držiteľ preukazu ZŤP, ktorý je sám ako vodič, alebo ho dovezie osoba - doprovod a je s ním súčasne aj na lôžku ako doprovod. Poplatok uhradíte v príjímacej kancelárii v deň ukončenia hospitalizácie, najneskôr však do 15,00 h.

Vjazd do areálu
V deň príchodu na hospitalizáciu službe pri hlavnom vstupe do areálu (v smere od centra mesta) oznámite, že máte rezervované parkovanie počas hospitalizácie a preukážete sa dokladom totožnosti. Služba Vám umožní vjazd do areálu a usmerní Vás kde zaparkovať.
• Parkovisko sa nachádza za urgentným príjmom pri skleníkoch
• Vozidlá môžu byť zaparkované v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 7.00 – 15.00 hod.

Prevzatie vozidla
V deň ukončenia hospitalizácie po uhradení poplatku, Vám bude umožnené prevziať vozidlo.
Po prevzatí vozidla opustíte areál.
• Vozidlá budú vydané v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 7.00 – 15.00 hod.
• Pri ukončení hospitalizácie cez sviatky a víkendy, vozidlo vydá strážna služba.