hlavicka


Nadštandardné gynekologicko – pôrodnícke služby

Dokumenty na stiahnutie:
Cena za gynekologicko - pôrodnícke služby
Date 20-06-2016 Filesize 91.23 KB Download 2812

Všetky potrebné informácie obdrží pacientka na gynekologickej ambulancii
 
Služby na II. Gynekologicko - pôrodníckej klinike SZU vo FNsP FDR
sa realizujú nasledovne:
1. Klient v zdravotníckom zariadení si dohodne službu.
2. Vopred sa oboznámi sa s podmienkami služby, jeho ceny, viď tabuľka hore.
3. Pred realizáciou služby vyplní klient - Žiadosť o .................

V prípade, že klient sa rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní - Odstúpenie od ................

4. Následne klient uzatvorí Zmluvu o zabezpečení výberu zdravotníckeho pracovníka
5. Klient zaplatí za výkon, službu v hotovosti vopred, pred realizáciou samotného výkonu, služby, príp. ak sa jedná o sumu vyššiu ako 82,98 € (podľa zmluvy Článok IV. Cena), môže zaplatiť cez bankový účet.
            
 

Cenník - Sterilizácia ženy SR
Date 17-03-2015 Filesize 117.42 KB Download 667

Cenník - Sterilizácia ženy (Cudzí štátny príslušník)
Date 17-03-2015 Filesize 119.33 KB Download 433