hlavicka


Postup pri úhradách poplatkov za služby (ako a kde ich zaplatiť)

NADŠTANDARDNÉ VÝKONY

VÝBER LEKÁRA (OPERATÉRA, PÔRODNÍKA) A PÔRODNEJ ASISTENTKY

SLUŽBY PRE PACIENTOV (samoplatcov)
   Príjem pacienta
   Ošetrovací deň
   Nadštandardné ubytovanie
   Stravovanie
   Parkovanie
   Používanie vlastného prístroja

SLUŽBY PRE SPREVÁDZAJÚCE OSOBY
   Poplatok za sprevádzanie
   Stravovanie
   Parkovanie

HOTELOVÉ UBYTOVANIE

PARKOVANIE

Úhrady za výkony a služby

Platené služby sú služby za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle Zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a pacient si ich platí sám.
- Zverejnené cenníky upravuje interná smernica S – A – 39
- Úhrady za služby a výkony vo FNsP FDR BB a sú platné od 1.2.2014
- Všetky ceny sú konečné vrátane DPH