hlavicka


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Adresa:
  Nám. L. Svobodu 1
              Banská Bystrica 
              975 17

IČO: 165 549
DIČ: 2021095670
IČDPH: SK2021095670
 
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

 Telefonický kontakt:  
Tel. ústredňa: 421 48/ 441 1111
Prijímacia kancelária:

email:
421 48/ 441 3196


Informačné centrum:

Informácie + objednávanie pacientov na vyšetrenie telefonicky


421 48/ 441 2771
Nahlasovanie na plánovanú hospitalizáciu alebo zákrok: 421 48/ 441 3711
421 48/ 441 3712
Urgentný príjem: 421 48/ 441 3700 
Kontakt pre média:

email:
421 48/ 441 3254


Podateľňa    
úradné hodiny podateľne

email:
421 48/ 441 2109


 
Ďaľšie kontakty: Administratíva   Kliniky, Oddelenia


NAPÍŠTE NÁM

 

Súradnice pre navigačné systémy:

FNsP FDR BB , parkovisko pre pacientov a návštevníkov nemocnice
48.744191282, 19.119472504

48° 44' 39.088615" N
19° 7' 10.1010132" E

Areál FNsP FDR BB, Imobilní pacienti, zásobovanie, administratíva
48.742839971, 19.122229815
48° 44' 34.2238959" N
19° 7' 20.0273323" E


Areál starej nemocnice , oddelenie psychiatrie, infekčné oddelenie.
48.741898984, 19.159255028

48° 44' 30.836344" N
19° 9' 33.3181" E

Mapa cesty k nemocnici