hlavicka


Náš tím lekárov

Lekári kliniky úrazovej chirurgie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Gajdoš Radomír PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Tutka Martin   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Bielik Eugen   lekár
MUDr. Karvaš Tomáš   lekár
MUDr. Čunderlík Zdenko   lekár
MUDr. Herman Vladimír   lekár
MUDr. Holas Martin   lekár
MUDr. Hríň Tomáš   lekár
MUDr. Jančiar Milan   lekár
MUDr. Kaniansky Milan   lekár
MUDr. Lukáč Maroš   lekár
MUDr. Lukáč Martin   lekár
MUDr. Lukáč Matúš   lekár
MUDr. Mlynárik Ján   lekár
MUDr. Rausch Roman   lekár
MUDr. Sýkora Lukáš   lekár
MUDr. Straňák Peter   lekár
MUDr. Šváč, ml. Juraj   lekár