hlavicka


II. Klinika úrazovej chirurgie SZUVedenie


MUDr. Radomír Gajdoš prednosta kliniky
MUDr. Radomír Gajdoš PhD.
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2157
e-mail:
      
Kristekova--traumavedúca sestra
Mgr. Ingrid Krišteková

tel. č. 048/441 2999
e-mail:

sekretariát 048/441 2157
email:

  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Oddelenie bolo založené v r. 1953 ako prvé na Slovensku. V r. 2004 bolo MZ SR schválené druhé Trauma centrum. Od r. 2016 je II. klinikou úrazovej chirurgie SZU.
 
Klinika má 51 postelí. Nachádza sa na 3. poschodí monobloku B I. Systém práce kliniky je založený na multidisciplinárnej spolupráci s odborníkmi FNsP F. D. Roosevelta. V rámci spolupráce s DFNsP je činnosť zameraná aj na poranenia detí – vrátane polytraumatizmov a kraniocerebrálnych poranení takmer v rozsahu celej SR. Vo svojej činnosti sa koncentruje na komplexnú starostlivosť o úrazových pacientov v celom rozsahu poranení, ako aj riešenie poúrazových stavov. Ako jedno z mála oddelení na Slovensku používa takmer všetky novodobé špičkové osteosyntetické materiály a využíva špecializáciu jednotlivých lekárov kliniky , čím sa radí medzi popredné zariadenia v Slovenskej republike.
 
Ambulantná činnosť má okrem všeobecnej ambulancie, zriadené artroskopické ambulancie pre poranenia veľkých kĺbov, hlavne kolena a ramena, a ambulanciu pre poranenia ruky.
 
Na klinike je ošetrených ročne okolo 2800 hospitalizovaných pacientov s počtom operačných zákrokov 2400-2600. Na ambulanciách je za rok ošetrených cca 13500 pacientov s primárnym poranením a vyšetrených celkovo 33-35000 pacientov.
 
Odbory kliniky:
1. úrazová chirurgia