hlavicka


Náš tím

Lekári kliniky plastickej chirurgie SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Ulianko Jozef  PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Lehocký Ján   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Valentová - Strenáčiková Silvia  PhD. lekár
MUDr. Parkániová Katarína   lekár
MUDr. Mráz Ján   lekár
MUDr. Slaná Daniela   lekár
MUDr. Šimbochová Eva   lekár
MUDr. Žabková Simona   lekár