hlavicka


Náš tím

Lekári kliniky plastickej chirurgie SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Ulianko Jozef  PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Lehocký Ján   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Valentová - Strenáčiková Silvia  PhD. lekár
MUDr. Markotánová Alexandra   lekár
MUDr. Mráz Ján   lekár
MUDr.  Žabková  Simona   lekár
MUDr. Slaná  Daniela   lekár
MUDr. Parkániová Katarína   lekár
MUDr. Šimbochová  Eva   lekár