hlavicka


Klinika plastickej chirurgie SZU


Vedenieprednosta
MUDr. Jozef Ulianko
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 3853
e-mail: )
Profesijný životopis
    
zástupca prednostu
MUDr. Ján Lehocký
tel. č. 048/441 3852

    
vedúca sestra
Mgr. Zuzana Mániová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2841
e-mail:
 

sekretariát kliniky
Silvia Dianová
tel. č. 048/441 3854
e-mail:
fax. č. 048/441 3854 

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie vzniklo ako samostatné oddelenie v roku 1983 na báze ordinariátu. Od 30. 10. 2006 bolo transformované na Kliniku plastickej chirurgie SZU. Jej prednostom od 1. 1. 2007 je MUDr. Ján Lehocký. Plastická chirurgia je samostatným nadstavbovým odborom chirurgie. Jej náplňou je korekcia vrodených chýb, rekonštrukcia po poraneniach, chirurgických výkonoch a fyzikálnom poškodení. Patrí sem aj estetická chirurgia, onkochirurgia, mikrochirurgia, liečba popálenín a chirurgia ruky. Je to hraničný odbor, úzko spolupracujúci so všetkými chirurgickými a mnohými nechirurgickými odbormi (dermatológia, genetika, pediatria, infekčné). Naše pracovisko vykonáva aj estetické výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. O spektre výkonov a bližších informáciách k danej problematike sa môžete informovať na uvedených kontaktoch. Klinika plastickej chirurgie SZU sa radí k špičkovým pracoviskám na Slovensku. O kvalite a uznaní kliniky svedčí i skutočnosť, že prednosta kliniky MUDr. Ján Lehocký zastával 2 volebné obdobia funkciu Prezidenta Slovenskej spoločnosti plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie.