hlavicka


Čo je u nás nové

Dva nové prístroje darovala nemocnici COOP Jednota Krupina SD

Dar Coop 290Dva nové prístroje získala FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica darom od slovenského obchodného reťazca COOP Jednota Krupina, SD. Symbolický šek v hodnote 10 000 eur odovzdal vedeniu nemocnice v piatok 2. februára 2018  predseda predstavenstva spoločnosti Jozef Vahančík.

Darované prostriedky sa nemocnica rozhodla využiť na potrebné dovybavenie dvoch oddelení. Transportný urgentný vozík  bude slúžiť  novozriadenému pracovisku maxilofaciálnej chirurgie. Vozík umožní pacienta vo vážnom stave nielen prevážať, ale ho okamžite a kvalitne diagnostikovať. Bez toho, aby pacienta museli prekladať z lôžka na lôžko môžu ho priamo aj röntgenovať.
Parný sterilizátor pomôže zákrokovým sálam, kde uskutočňujú jedinečné robotické operácie. Ušetrí im čas, kedy Sterilizátor290by medzi operáciami museli čakať na dodanie sterilizovaných nástrojov.
Naša spoločnosť pôsobí v regióne, ktorý je spádovou oblasťou tohto významného zdravotníckeho zariadenia.  Či už sa jedná o našich zamestnancov, členov nášho družstva, či našich každodenných zákazníkov, pre mnohých z nich je to koncové zariadenie a posledná nádej na vyriešenie ich zdravotného problému,“ uviedol Jozef Vahančík.

COOP Jednota Krupina, SD spolu s nadáciou spoločnosti  podporuje nemocnicu už od roku 2012. Vďaka ich každoročným  finančným príspevkom má nemocnica nové pôrodné lôžko, injekčné dávkovače, nefroskop aj niekoľko polohovateľných  postelí.

 

Obr. hore - zľava MUDr. Vladimír Baláž, PhD., MUDr. Milan Urbáni, MPH, Ing. Jozef Vahančík (COOP Jednota Krupina), Ing. Miriam Lapuníková, MBA, Ing. Ivana Sklenková, MUDr. Rastislav Slávik


Oznam!!! - V NEMOCNICI PLATÍ ODDNES ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

Vážení naši pacienti,


v súvislosti s nárastom výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení platí vo FNsP F. D. Roosevelta od 22.1.2018 zákaz návštev pacientov na všetkých oddeleniach. Zákaz platí do odvolania.


Nepotrebné okuliare odovzdajte vo FNsP F.D.Roosevelta. Pomôžete ľuďom v rozvojových krajinách.

okuliare 290Použité okuliare, ktoré pomôžu ľudom z rozvojových krajín, môžete oddnes odovzdať na zbernom mieste už aj vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Nemocnica sa podpisom memoranda zapojila do celosvetového charitatívneho programu Lions Recycle for Sight, ktorého organizátorom je Lions club international.
Memorandum o spolupráci, ktorým deklarujú začiatok spolupráce pri zbere použitých okuliarov pre humanitárne účely, podpísali vo štvrtok 18. januára 2018 generálna riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ing. Miriam Lapuníková, MBA a Ing. Janka Slaná,MBA charter prezidentka Lions club Banská Bystrica LEA.
Ktokoľvek, zamestnanci, pacienti a ich návštevy môžu svoje staré dioptrické alebo slnečné okuliare pre deti i pre dospelých vhodiť do zberných nádob. Nachádzajú sa vo vstupných halách polikliniky a lôžkovej časti a pri očných ambulanciách na treťom poschodí poliklinickej časti. Lions club ich následne zasiela do Talianska na vyčistenie, repasáciu, triedenie a balenie. Takto pripravené ich zasiela k samotným slabozrakým ľuďom do rozvojových krajín, ktorí takúto pomoc potrebujú, no okuliare si zakúpiť nemôžu.


Čítať ďalej...

Sme pripojení do elektronického zdravotníctva

FNsP F.D. Roosevelta je od 1. januára 2018 pripojená do elektronického zdravotníctva ezdravie a spustili sme prvú službu   -  erecept.  

ezdravie 290V priebehu druhého polroka 2017 sme zo strany FNsP F. D. Rosevelta Banská Bystrica vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie funkčnosti uvedenej služby v stanovenom termíne. Za pomoci NCZI a dodávateľa systému sme vopred otestovali komunikáciu systémov  na vybraných ambulanciách, zabezpečili sme školenia pre lekárov a rozdistribuovali  ePZP lekárom.
 
Ako e-recept funguje?

Pri zaznamenaní receptu lekár zadá do systému PIN kód elektronického preukazu zdravotníka, ktorým lekára autentifikuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Recept sa na pozadí odošle do príslušnej zdravotnej poisťovne v ktorej je pacient poistený. Poisťovňa recept príjme a zašle čiarový kód, ktorý sa zobrazí na vytlačenom recepte. Pacient si predpísaný liek vyberie v lekárni. Zmenou oproti doterajšej praxi je, že na jednom recepte môže byť uvedený len jeden liek.


VIDEO: S akým ochorením vyhľadať urgentný príjem

Chrípka, chronické ochorenie ani týždňové poranenie na urgentný príjem nepatria. Zahlcujú kapacitu oddelenia a predlžuje sa čakanie na vyšetrenie.
Čakacie doby na ošetrenie a dĺžka vlastného ošetrenia sa odvíjajú od klinického stavu chorého, ďalej od aktuálnej vyťaženosti pracoviska a spolupracujúcich oddelení a kliník, časovej náročnosti laboratórnych a iných vyšetrení, potreby sledovania a liečby.
Pacienti a ich príbuzní by mali počítať s možnosťou dlhšieho pobytu na Oddelení urgentného príjmu.
Pacienti sú pri registrácii na Oddelení urgentného príjmu triedení nasledovne do 3 skupín:
1. Kritické stavy (okamžité riešenie) – ide o stavy spojené so zlyhávaním životných funkcií.
2. Neodkladné stavy (vyšetrenie a riešenie do 2 hodín) – stavy, pri ktorých hrozí zlyhanie životných funkcií.
3. Odkladné stavy (vyšetrenie a riešenie od 2 do 24 hodín).

Urgent


Subcategories