hlavicka


Čo je u nás nové

Deti pomáhali deťom

Dar ZSmaléŽiaci zo Základnej školy Moskovská darovali Neonatologickej klinike SZU pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici päťstopäťdesiat eur vyzbieraných z predaja vlastnoručne zhotovených výrobkov. Symbolický šek prišlo osobne odovzdať niekoľko žiačok školy v sprievode vedúcej vychovávateliek. Dar ZS2maléorezJe krásne, keď deti pomáhajú deťom. Je úžasné, že sa vo svojom mladom veku snažíte myslieť na tých najbezbrannejších. Veľmi pekne za darované financie ďakujeme,“ poďakovala v mene prednostky kliniky MUDr. Jany Nikolinyovej, PhD. pani doktorka Milada Mošková.
Na klinike sa starajú okrem fyziologických novorodencov aj o predčasne narodené a nedonosené bábätká z celého Banskobystrického kraja. Darované prostriedky použijú na skvalitnenie komfortu a podmienok poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre tých najmenších pacientov.

 

 


Čítať ďalej...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli ocenené štyri sestry z našej nemocnice

18575686 1697331730284956 488548620 oPočas slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli za svoju obetavú prácu ocenené niekoľké sestry z banskobystrických zdravotníckych zariadení. Z FNsP F.D.Roosevelta si ocenenie odniesli štyri sestry.

Ošetrovateľstvo je najstaršia činnosť zameraná na ochranu, podporu a uchovanie zdravia, ale aj starostlivosť o chorých. Bez práce sestier by nebolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti kompletné. Pri príležitosti ich medzinárodného sviatku im patrí hlboká vďaka.

Ocenené sestry z FNsP F.D.Roosevelta:
1. Ivana Mikušincová Oddelenie urgentného príjmu
2. Marta Palková II. Chirurgická klinika SZU
3. PhDr. Jana Vnenčáková HEGITO
4. Martina Šotik Horvátová Interná ambulancia

Seminár sa konal 10. mája 2017 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Organizátormi a spoluorganizátormi boli Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov v BB SSSaPA. SSLaA, org. zložiek SLS, DFNsP v B. Bystrici, FNsP FDR v B. Bystrici, Mammacentum sv. Agáty Banská Bystrica a.s. a SsÚSCCH a.s., Banská Bystrica.


Čítať ďalej...

NA SLOVENSKU PRVÝKRÁT TRANSPLANTOVALI PEČEŇ PRED DVADSIATIMI ROKMI

prva transpl. pečene v SR 19972. mája 1997 sa uskutočnila v SR vôbec prvá transplantácia pečene. Pred dvadsiatimi rokmi ju uskutočnili odborníci z FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Tím odborníkov pod vedením vtedajšieho primára oddelenia transplantačnej chirurgie profesora Ľudovíta Lacu operoval 56 ročnú pacientku z ťažkou cirhózou pečene. Transplantácia bola úspešná, u pacientky sa však vyskytla infekčná komplikácia a po 16 dňoch od operácie zomrela.

Obr. - Prvá transplantácia pečene v SR v roku 1997


Čítať ďalej...

OPUSTILA NÁS VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ CHIRURGIE. ZOMREL PROFESOR PETER KOTHAJ

Kothaj PeterV utorok 25.4.2017 v ranných hodinách zomrel po ťažkej chorobe významný slovenský chirurg profesor Peter Kothaj.

    Profesor Kothaj väčšinu svojho profesijného života pôsobil na II. Chirurgickej klinike SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, o ktorej vznik sa v nemalej miere zaslúžil a od roku 1992 bol jej prednostom. Pod jeho vedením sa z kliniky stalo špičkové pracovisko s komplexnou škálou chirurgických výkonov, ako aj špecifických výkonov, ktoré sa v iných nemocniciach na Slovensku nevykonávajú.

    Pod jeho vedením sa stala FNsP F. D. Roosevelta priekopníkom v zavádzaní laparoskopických operácii v SR. Stál pri prvej transplantácii pečene, aj prvej chirurgickej roboticky asistovanej operácii na Slovensku.
    „Správu sme prijali s hlbokým zármutkom. Pán profesor patril medzi najvýznamnejších odborníkov v slovenskej chirurgii, bol výborným kolegom, lekárom, učiteľom a najmä skvelým človekom. Jeho strata bude citeľná a miesto v našich srdciach zostane po ňom dlho prázdne. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.“ povedala generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.


Čítať ďalej...

Seminár pre spádových transplantačných koordinátorov

Transplantačné centrum pri FNsP F.D.Roosevleta Banská Bystrica organizuje v dňoch 02.-03.06.2017 seminár pre spádových nemocničných transplantačných koordinátorov. Podujatie sa uskutoční v Hoteli Altenberg na Starých Horách. Odborným garantom je prednosta II. KAIM MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC, a vedúca Transplantačného centra MUDr. Eva Lacková, PhD.

V prípade otázok kontaktujte: Ing. Andreu Dropčovú -  

PROGRAM PODUJATIA - klikni ..


Subcategories