hlavicka


Čo je u nás nové

Tímová starostlivosť o pacienta s úrazom bola hlavnou témou Banskobystrických dní anestézie

IMG 20180414 164420 2 290V sobotu 14. apríla 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU BB stretlo viac ako 85 lekárov a sestier z celého Slovenska na podujatí Banskobystrických dní anestézie, ktoré už tradične organizuje II. Klinika anestézie a intenzívnej medicíny FNsP FDR BB s KPAIM DFNsP BB v spoluprácii so SSAIM, ktorej prezident doc.MUDr.Roman Záhorec, PhD. osobne privítal účastníkov podujatia.
Tento rok bol venovaný problematike tímovej starostlivosti o pacienta s úrazom. Multidisciplinárna téma bola diskutovaná za prítomnosti neurochirurga, traumatológa, chirurga, rádiológa, intenzivistu, anesteziológa, urgentistu a špecialistu na prednemocničnú starostlivosť. Súčasťou BBDA bol aj workshop, kde si mohli účastníci prakticky vyskúšať použitie ultrasonografie pri cievnych prístupoch, vyšetrenie FAST a eFAST u pacienta s úrazom. Veríme, že kolegyne a kolegovia prijmu opäť naše pozvanie na BBDA 2019.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým prednášajúcim ako aj lektorom workshopu za ich účasť na tohtoročných BBDA.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
KAIM FNsP FDR BB


BARLY A INÉ ZDRAVOTNÉ POMÔCKY DOSTANÚ PACIENTI PO ÚRAZE UŽ PRIAMO V NEMOCNICI

Lekáreň 290Od februára 2018 sme rozšírili služby v našej verejnej lekárni o výdaj zdravotníckych pomôcok.
Pacienti po úraze si tak môžu priamo po ošetrení na urgentnom príjme vyzdvihnúť pomôcky ako barly, goliere, ortézy, bedrové pásy ešte v nemocnici. Našim cieľom je uľahčiť situáciu pacientom tak, aby po úrazoch odchádzali domov už aj s potrebnou zdravotnou pomôckou a nemuseli absolvovať ďalšiu cestu po meste.
Od marca vydávame aj stomické pomôcky.


Po amputácii sa život nekončí

Pekný a povzbudzujúci príbeh o tom, že po amputácii jednej nohy sa život nekončí a dá sa žiť rovnako plnohodnotne. Najdôležitejšie je - chcieť.
Pozrite si v relácii RTVS - Moja Diagnóza, ktorú v týždňových intervaloch vysiela RTVS vo večerných hodinách na Dvojke. Tá posledná sa odohráva aj v našej nemocnici.

Moja diagnóza


ZÁKAZ NÁVŠTEV JE ZRUŠENÝ!!!

Vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že na základe informácii RÚVZ o poklese chorobnosti v okrese Banská Bystrica od piatku 16. marca 2018 rušíme zákaz návštev v našej nemocnici.


ZBER NEPOTREBNÝCH OKULIAROV POKRAČUJE

Nepotrebné okuliare môžete od januára odovzdávať do zberných nádob na štyroch miestach nemocnice. Vo vstupných halách polikliniky a lôžkovej časti, pri ambulanciách očnej kliniky a aj priamo na oddelení II. Očnej kliniky SZU sa do dnešného dňa vyzbieralo už 560 kusov. Vyzbierané okuliare pomôžu ľudom v rozvojových krajinách, ktorí by si ich nikdy nemohli dovoliť.
Nemocnica sa podpisom memoranda zapojila do celosvetového charitatívneho programu Lions Recycle for Sight, ktorého organizátorom je Lions club international.

okuliare 290

Vyzbierané okuliare