logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Publikačná a prednášková činnosť HEGITO - výber

Publikačná a prednášková činnosť HEGITO - výber

Tím HEGITO sa v čo najvyššej miere snaží reflektovať najnovšie poznatky medicíny, ktoré zbiera aktívnou i pasívnou účasťou na domácich aj medzinárodných odborných fórach. Z domáci stoja za zmienku napr.: Gastrofórum, Májové hepatologické dni. Československý transplantačný kongres. Každoročne sú hlavným organizátorom Štiavnického sympózia, ktoré bolo doteraz venované témam portálnej hypertenzie a hepatocelulárneho karcinómu.

Rok 2011 

1.

Skladaný, Ľ.,  Adamcová-Selčanová, S., Baláž, J:

Mení transplantácia pečene prirodzený priebeh hepatitídy C?

XVI. GASTROFÓRUM, sympózium firmy Roche, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

2.

Skladaný, Ľ, Baláž J, Adamcová-Selčanová S.:

Baveno V: Up to date.

XVI. GASTROFÓRUM, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

3.

Skladaný, Ľ, Baláž, J, Adamcová-Selčanová, S.:

Prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii: Aktuality.

XVI. GASTROFÓRUM, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

4.

Zachar, J., Skladaný, Ľ.:

Liečba chronickej hepatitídy B interferonom.

XVI. GASTROFÓRUM, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

5.

Skladaný, Ľ., Badinková, J., Adamcová-Selčanová, S., Baláž J., Peťková, Z., Brunčák, M.:

Miesto biopsie pečene v diagnostickom algoritme hepatocelulárneho karcinómu.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

6.

Badinková, J., Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S, Baláž, J., Peťková, Z., Brunčák, M.:

Surveillance hepatocelulárneho karcinómu v rizikovej kohorte HEGITO BB.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

7.

Zachar, J., Skladaný, Ľ., Bachová, B., Adamcová-Selčanová, S, Baláž, J.:

Biospia pečene pri hepatitíde C: výyledky  v kohorte banskobystrického regiónu.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

8.

Adamcová-Selčanová, S, Skladaný, Ľ., Badinková, J., Baláž, J., Pritzová, E.:

Hepatocelulárny karcinóm: analýza kohorty.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

9.

Skladaný, Ľ., Okapec, S., Žilinčan, M., Adamcová-Selčanová, S., Baláž, J., Brunčák, M., Bielik, R.:

Nové metodiky v diagnostike a liečbe portálnej hypertenzie.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

10.

Skladaný, Ľ.:

Liečba vírusových hepatitíd v pokročilých štádiách.

XV. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES O INFEKĆNÝCH CHOROBÁCH 

11.

Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S., Badinková, J., Baláž, J., Pritzová, E., Okapec, S., Hampl, F., Kothaj, P.:

Hepatocelulárny karcinóm v hepatológii.

IX. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI, s témou primárne a sekundárne nádory pečene a žlčových ciest. 24.-25.júna 2011, hotel Kaskády, Sielnica 

12.

Skladaný Ľ., Šufliarsky J.:

Biopsie – áno/nie – postoj hepatológa a onkológa.

IX. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI, s témou primárne a sekundárne nádory pečene a žlčových ciest. 24. - 25.júna 2011, hotel Kaskády, Sielnica 

13.

Pritzová E., Skladaný Ľ.:

Multimodálna liečba HCC – TACE.

IX. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI, s témou primárne a sekundárne nádory pečene a žlčových ciest. 24. - 25. júna 2011, hotel Kaskády, Sielnica 

14.

Skladaný, Ľ.:

Farmakologická prevencia krvácania pri PHT.

DRUHÉ ŠTIAVNICKÉ SYMPÓZIUM, 17. – 18. 6. 2011, Banská Štiavnica 

15.

Skladaný, Ľ.:

Liečba akútneho varikózneho krvácania a včasný TIPS.

DRUHÉ ŠTIAVNICKÉ SYMPÓZIUM, 17. – 18. 6. 2011, Banská Štiavnica 

16.

Hrušovský, Š., Skladaný, Ľ.:

Hepatocelulárny karcinóm.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. - 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

17. 

Skladaný, Ľ., Hrušovský, Š.:

Transplantácia pečene.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. - 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

18. 

Jarčuška, P., Oltman, M., Dražilová, S., Skladaný, Ľ.:

Vírusové hepatitídy.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. - 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

19.

Adamcová-Selčanová, S.:

Punkčné a bioptické výkony v hepatológii.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. - 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

20.

Skladaný, Ľ.:

Súčasné štandardy terapie HCV na Slovensku - čas na zmenu.

ADVISORY BOARD MSD, 24. – 25. 11. 2011, Štrbské Pleso

Rok 2012 

21.

Skladaný Ľ., Adamcová-Selčanová S., Baláž J.:

Malnutrícia v hepatológii.

XVII. GASTROFÓRUM, 17. – 20. januára 2012, Štrbské pleso 

22.

Skladaný, Ľ.:

Racionálne indikácie liečby CH C dvojkombináciou liečiv pegylovaný interferón alfa + ribavirín.

KONSENZNÁ VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA, Manažment chronickej hepatitidy C, veda vs. Ekonomika v reálnej liekovej politike, 26. januára 2012, Bratislava 

23. 

Skladaný, Ľ.:

Praktické aspekty liečby boceprevirom.

2012: MENÍME LIEČBU CHRONICKEJ HEPATITÍDY C SYMPÓZIUM, 30. – 31. marca 2012, Stará Lesná 

24. 

Skladaný, Ľ.:

Optimalizácia liečby pacientov po zlyhaní predchádzajúcej liečby.

DAAS – NOVÁ ÉRA V LIEČBE CHC: BLÍŽI SA KONIEC HEPATITÍDY C?, 12. apríla 2012, Košice 

25. 

Skladaný, Ľ.:

Survellaince.

STRETNUTIE ODBORNÍKOV V MANAŽMENTE HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU, 13. apríla 2012, Bratislava 

26. 

Skladaný, Ľ.:

Praktické odporúčania pre pacienta při inicializácii liečby chronickej hepatitidy C trojkombináciou s telaprevirom.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

27.

Skladaný, Ľ.:

Aká je slovenská realita na poli 3kombinácie 2 mesiace po…

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

28.

Rác, M., Skladaný, Ľ., Jarčuška, P., Kissová,V.:

Albumín, viac ako plazmaexpander, alebo jeho indikácie pri cirhóze.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

29.

Skladaný, Ľ., Bachová,B.:

Liečba hepatitídy B tenofovirom a funkcia obličiek.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

30.

Kmečová, Z., Vnenčáková, J., Skladaný, Ľ.:

Kostná denzita u pacientov s cirhózou pečene: prehľad literatúry a vlastné pozorovanie HEGITO.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

31.

Lovrantová, E., Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S., Dropčová, A.:

Infekcie u pacientov s cirhózou pečene na HEGITO.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

32. 

Adamcová-Selčanová, S., Peťková, Z., Purgelová, A., Brunčák, M., Baláž, J., Skladaný, Ľ.:

Aká je účinnosť odporúčanej empirickej antibiotickej liečby SBP v klinickej praxi? Analýza súboru HEGITO.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

33.

Skladaný, Ľ.:

Praktické aspekty liečby boceprevirom.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

34.

Bachová, B., Skladaný, Ľ.:

Liečba chronickej hepatitidy C trojkombináciou – vlastné skúsenosti.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

35. 

Brunčák, M.,  Skladaný, Ľ., Baláž, J., Adamcová-Selčanová, S., Badinková,J.:

Akútna alkoholová hepatitída.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

36. 

Skladaný, Ľ.:

Transplantácia pečene z pohľadu hepatológa.

X. ZJAZD SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ BIOCHÉMIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 27. – 29. mája 2012, Banská Bystrica 

37.

Skladaný, Ľ.:

Liečba vírusových hepatitíd u pacientov po transplantácii pečene.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. 15. septembra 2012, Donovaly 

38. 

Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S., Baláž, J., Dropčová, A., Badinková, J., Peťková, Z., Brunčák, M.,:

Transplantácia pečene v TC Banská Bystrica 2008-2012 z pohľadu hepatológie.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. 15. septembra 2012,  Donovaly 

39. 

Hochmuthová, I., Skladaný, Ľ.:

Akú úlohu má kardiol´g v manažmente OLTx?

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. 15. septembra 2012, Donovaly 

40. 

Janek, J., Kminiak, R., Hampl, F., Kothaj, P., Valky, J., Skladaný, Ľ., Čellárová, E., Okapec, S., Baláž, V.:

Jednoduché redukcie veľkosti pečene pred vlastnou transplantáciou.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. 15. septembra 2012, Donovaly 

41. 

Kminiak, R., Janek, J., Hampl, F., Kothaj, P., Skladaný, Ľ., Okapec, S., Kováč, O.:

Modifikované arteriálne revaskularizácie pri transplantácii pečene.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. 15. septembra 2012, Donovaly 

42. 

Skladaný, Ľ.:

Epidemiológia NAFLD.

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE 2012, 28.- 29. septembra 2012, Bardejovské kúpele

Výber z publikačnej činnosti:

  1. OLIVERIUS, M. – ADAMEC, M. – HAMPL, F. – SKLADANÝ, Ľ. – et al.: First Czech and Slovak Domino Liver Transplantation. In: Rozhl. Chir., roč. 90, 2011, č. 2, s. 122-126.
  1. BELOVIČOVÁ, M. – BÁTOROVÁ, M. – SZÁNTOVÁ, M. – OLTMAN, M. – SKLADANÝ, Ľ.: Using of transient elastography in hepatologic praxis in Slovakia – first experiences. In: Gastroenterológia, Sankt Peterburg, 2003, n. 2-3, p. M106.
  1. SKLADANÝ Ľ. - ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, S. - BALÁŽ, J. - ČELLÁROVÁ, E.: Liečba hepatitídy C a transplantácia pečene. In: Gastroenterológia pre prax , roč. 10, 2011, č. 1, s. 33-39.
  1. SKLADANÝ, Ľ. – BALÁŽ, J. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BRUNĆÁK, M. – ŽILINĆAN, M.: Farmakologická prevencia varikózneho krvácania. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 10.
  1. SLOBODNÍK, I. – SKLADANÝ, Ľ. – KOTHAJ, P. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BALÁŽ, J.: Umbilikálna hernia u pacienta s ascitom. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 17.
  1. KUŽELA, L. – SKLADANÝ, Ľ.: Je možné nahradiť endoskopický skríning varixov pažeráka a žalúdka? In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 19.
  1. SKLADANÝ, Ľ. - OKAPEC, S. – BALÁŽ, J. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BIELIK, R. – ŽILINČAN, M.: Liečba akútneho varikózneho krvácania a včasný TIPS. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 19-20.
  1. SKLADANÝ, Ľ. - ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S.  – BALÁŽ, J.: Poškodenie obličiek podľa IAC. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 21.
  1. SLOBODNÍK, I. – SKLADANÝ, Ľ. – KOTHAJ, P. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BALÁŽ, J. – ČÁRSKY, S.: Chirurgické riešenie hernií u pacientov s cirhózou pečene s rezistentným ascitom s využitím katétra pre peritoneálnu dialýzu ako sekundárnej modality na kontrolu ascitu. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 25.

10.  ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, S. - SKLADANÝ, Ľ. - BADINKOVÁ, J. - BALÁŽ, J.- OKAPEC, S. – PRITZOVÁ, E. – HAMPL, F.:  Hepatocelulárny karcinóm: Analýza kohorty. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 26 - 27.

11.  BRUNČÁK, M. – SKLADANÝ, Ľ. – BALÁŽ, J. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. a kolektív sestier: Tolerancia karvedilolu u pacientov s pokročilou cirhózou pečene. In: In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 31 - 32.

12.   ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, S. - SKLADANÝ, Ľ. - BALÁŽ, J.- SLOBODNÍK, I. - BADINKOVÁ, J. – ČARSKÝ, S. – JANEK, J. – KMINIAK, R. – ŠVÁČ, J. : Frekventná maloobjemová drenáž ascitu (FMODA), Využitie metodológie prevzatej z peritoneálnej dialýzy pri liečbe pacientov s rezistentným ascitom, návrh termínu problémový ascites a retrospektívna analýza 82 prípadov. In: Trendy v hepatológii, roč. 4, 2012, č. 1, s. 14-20.

13.  PEŤKOVÁ, Z.- SKLADANÝ, Ľ.- ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ S.- OLVECKÁ, S. - BALÁŽ, J.- BADINKOVÁ, J. - BRUNČÁK, M.- PURGELOVÁ, A.: Spontánna baktériová peritonitída u pacientov hospitalizovaných pre ascites 2. a 3. stupňa v koncovej nemocnici. In: Trendy v hepatológii, roč. 4, 2012, č. 1, s. 21-25.

14.  BADINKOVÁ, J. - SKLADANÝ, Ľ.- ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ S.- BALÁŽ, J.- PEŤKOVÁ, Z.- BRUNČÁK, M.: Surveillance hepatocelulárneho karcinómu u pacientov z rizikovej kohorty. In: Trendy v hepatológii, roč. 4, 2012, č. 1, s. 36-40.

15. SKLADANÝ, Ľ ....  In.BALÁŽ, P. – JANEK, J. – ADAMEC, M. - : Odbery orgánov na transplantácie, Vydavateľstvo Karolinum, s.158-176, ISBN 978-80-246-1964-4