hlavicka


Náš tím

Lekári HEGITO:


MUDr. Svetlana Adamcová – Selčanová
Dĺžka praxe: september 2001
Atestácie: postupová skúška vo vnútornom lekárstve (2004)
Atestácia hepatológia (2010)
Ambulancia: pondelok, streda, štvrtok (doobeda) – 048/441 3038

MUDr. Jana Badinková
Dĺžka praxe: september 2008
Atestácie: postupová skúška vo vnútornom lekárstve

MUDr. Michal Brunčák
Dĺžka praxe: jún 2004
Atestácie: postupová skúška vo vnútornom lekárstve

MUDr. Jozef Květenský
Dĺžka praxe: september 1982
Atestácia: interná medicína
Gastroenterológia
Certifikát – endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
Certifikát – diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
Ambulancia: denne – 048/441 3519
Streda - ERCP – 048/441 3645

MUDr. Jozef Baláž
Dĺžka praxe: august 2006
Atestácia: postupová skúška vo vnútornomlekárstve
Gastroenterológia (2010)
Ambulancia: utorok, štvrtok (od obeda), piatok – 048/441 3038
Pondelok, streda – ERCP – 048/441/ 3645