hlavicka


Náš tím

Lekári gynekologicko - pôrodníckej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr.  Dókuš Karol   doc., PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Hudec Boris   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Hunák Peter   ordinár - onkológia
MUDr. Kamenský Miroslav   ordinár - plán. rodičovstvo
MUDr. Khachouk Amer   atestovaný lekár
MUDr. Bieliková Lenka   sekundárny lekár
MUDr. Molitorisová Dagmar   sekundárny lekár
MUDr. Palúch Peter   sekundárny lekár
MUDr. Paulová Mária   sekundárny lekár
MUDr. Rosová Lenka   sekundárny lekár
MUDr. Schwarz Richard   atestovaný lekár
MUDr. Trška Radomír   atestovaný lekár
MUDr. Šváčová Lenka   sekundárny lekár
MUDr. Kantorová Jana   atestovaný lekár
MUDr. Miškovičová Alžbeta   sekundárny lekár
MUDr. Barboríková Petra   sekundárny lekár
MUDr. Uhliarová Jana   sekundárny lekár
MUDr. Vaisová Romana   sekundárny lekár
MUDr. Kurasov Maksym   sekundárny lekár
MUDr. Luptáková  Jana   sekundárny lekár