hlavicka


II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUVedenie:

 doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

prednosta kliniky

tel. č. 048/441 2141             

e-mail:  

Sekretariát:

tel. č. 048/441 2141
e-mail:
    
vedúca sestra
PhDr. Drapáčová Elena
profesijný životopis
tel. č. 048/441 3423
e-mail:porodnica fnspfdr
  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Klinika zabezpečuje vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo pacientkám z celého Banskobystrického samosprávneho kraja. Perinatologická starostlivosť zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prenatálnom, intrapartálnom, postpartálnom a postnatálnom období. Túto starostlivosť koncepčne zabezpečuje Perinatologické centrum, ktoré charakterizuje terciárna špecializovaná prenatálna diagnostika, starostlivosť o patologickú a rizikovú tehotnosť, lekárske vedenie fyziologických a patologických pôrodov a intenzivistická neonatálna starostlivosť. Perinatologické centrum svojimi výsledkami v starostlivosti o predčasné pôrody extrémne nezrelých novorodencov patrí medzi popredné centrá na Slovensku. Dôkazom je historicky najnižšia perinatálna úmrtnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Klinika ma udelený štatút Baby friendly hospital, ktorý opakovane obhájila. V súčasnosti realizované stavebné úpravy vyrovnajú hospitalizačný štandard s vysokým medicínskym štandardom kliniky.
 
 
Gynekologická starostlivosť predstavuje komplexnú starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach života. Poliklinická špecializovaná ambulantná starostlivosť je zabezpečená spektrom ambulancii, do ktorého patria ambulancia pre gynekologický zápal, všeobecná konziliárna ambulancia, ambulancia pre sterilitu a plánované rodičovstvo, ambulancia pre patologickú a rizikovú tehotnosť, urogynekologická a klimakterická ambulancia. Neinvazívnu a invazívnu prenatálnu diagnostiku zabezpečuje sonografická ambulancia a ambulancia prenatálnej diagnostiky. Klinika je popredným výskumným a výukovým slovenským pracoviskom pre problematiku minimálne invazívnej endoskopickej chirurgie. Spektrum operačných výkonov pokrýva všetky úrovne náročnosti, od diagnostických laparoskopických a hysteroskopických výkonov až po náročné onkologické laparoskopické operácie. Klinika je jedným z mála pracovísk, ktoré má komplexne rozpracovanú operačnú vaginálnu liečbu patológii panvového dna. Vaginálne odstránenie maternice, korekčné výkony pri močovej inkontinencii a špecifické rekonštrukcie panvového dna s použitím moderných implantátov sú štandardnou súčasťou operačnej liečby.
 
 
Klinka má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou neplodnosti a úzko spolupracuje v problematike asistovanej reprodukcie so slovenskými IVF centrami. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť o onkologických pacientov, nielen z Banskobystrického samosprávneho kraja. Diagnostika, operačná liečba a následná onkologická liečba je vyhľadávaná klientelou z celého Slovenska, čoho dôkazom sú počty liečených prípadov, ktoré spĺňajú európske kritéria pre onkologické centrum. Pooperačný štandard je zabezpečený intenzívnou starostlivosťou na pooperačnej izbe. Pacientkam sú k dispozícii dve nadštandardné izby, ktoré poskytujú nemocnicou určený komfort. Plynulý priebeh hospitalizácie zabezpečuje prepracovaný systém objednávania, komunikácie s poisťovňami a nemocničný informačný systém.
 
Odbory kliniky:
 
1.     Gynekológia a pôrodníctvo
2.     Urogynekológia
3.     Onkogynekológia
4.     Perinatológia
5.     Ultrasonografická diagnostika
6.     Reprodukčná medicína