Oznam o uzavretí akútnej časti Psychiatrickej kliniky SZU z dôvodu rekonštrukcie

Vážení pacienti, 

v súvislosti s plánovanými rekonštrukčnými prácami  si Vás dovoľujeme informovať, že od 8. novembra 2016 bude uzavretá časť II. Psychiatrickej kliniky SZU na ktorej sú hospitalizovaní akútni pacienti.

Zdravotná starostlivosť a hospitalizácia pre pacientov s akútnym stavom je zabezpečená v psychiatrických nemocniciach v Kremnici a v Hronovciach. 

Ďakujeme za porozumenie.